Țăndărică Theatre / Teatrul Țăndărică
The Birds’ Gathering /  Adunarea păsărilor

 

Compared to the original poem (or to the dramatization by Peter Brook and Jean-Claude Carriere, from 1979), the author of this adaptation prioritized above all else the value and universally human aspect of Farid Uddin Attar’s philosophy. The long and difficult road to „initiation” in The Birds’ Gathering reflects Attar’s vision of moving away from „the heavens” and becoming the proof of Truth on Earth, of humane truth, as man is the only one responsible for his destiny. It is this fundamental trait of Attar’s writing, this divorce from religion, this widely humanist streak in his thoughts that led to the staging of this text.
On the one hand, it preserves the beauty and originality of Oriental philosophy, while on the other it distances itself from the fanaticism of monotheistic religions, favoring rationalism and the discovery of real meaning for real life.

 

 

Comparat cu poemul original (ori cu dramatizarea lui Peter Brook şi Jean-Claude Carriere din 1979), autorul prezentului text a ţinut cont în primul rând de valoarea şi dimensiunea universal umană a gândirii poetului persan Farid Uddin Attar, a filosofiei orientale, a gândirii înaintate şi a cunoaşterii de sine. Drumul lung şi dificil al “iniţierii” în Adunarea păsărilor, al marii călătorii, se depărtează la Attar, faţă de ceilalţi filosofi şi scriitori orientali, de “cer” şi devine demonstraţia adevărului de pe pământ, a adevărului din om – singur vinovat şi responsabil de destinul său. Tocmai această trăsătură fundamentală a literaturii lui Attar, această desprindere de religie, această deschidere larg umanistă a gândirii lui, ne-a făcut să optăm pentru transpunerea acestui text.
El păstrează, pe de altă parte, frumuseţea şi originalitatea gândirii orientale, dar se depărtează de fanatismul funciar al credinţelor monoteiste, cu precădere al celei islamice, în favoarea raţionalismului şi al unui sens real pentru o viaţă reală.

 

Autor / Author : Farid Uddin Attar
Scenariu / Script : Cristian Pepino, după o idee de / based on an idea by  Mihaela Tonitza Iordache
Regia și scenografia / Director and Stage Designer : Cristian Pepino
Costume / Costumes : Cristina Pepino
Muzica / Music : Gabriel Apostol
Pregătire vocală / Vocal training: Decebal Marin
Mânuire păpuși / Puppeteer : Ioan Brancu
Mișcare scenică / Choreography : Liliana Gavrilescu