ABOUT / DESPRE

The fifth edition of the BABEL International Performing Arts Festival will take place in Târgoviște between the 1st and the 12th of June 2015. This year, we’ve decided to split de festival in two large events: between the 1st and the 5th of June, we will reprise the Living Puppets’ Festival, dedicated to animation theatre, and between the 6th and 12th of June, we have programmed events specific to the BABEL Festival: theatre, street performance, dance and music!The Living Puppets Festival is a unique concept, an attempt to educate the local public on the separation between `puppet theatre` and `children’s theatre`. Animation theatre has a millennia-old tradition, spread all over the world, and the genre addresses both adults and youth. The Living Puppets Festival is conceived in such a way as to reacquaint the contemporary public with the craftsmanship and extraordinary dynamism of this unique art form. Organized with the help of the most long-lived theatrical association in history – UNIMA – through the mediation of Mrs. Irina Niculescu, The Living Puppets’ Festival will showcase notable theatres from Romania (Țăndărică Theatre, The National Comic Opera, The Toma Caragiu Theatre from Ploiești, The National Theatre in Târgu-Mureș) and from abroad (Italy, Iran).The fifth edition of the BABEL Festival wishes to be a continuation and a refinement of the theme approached last year – “Speech”. In 2014, the BABEL Festival was the only large-scale performing arts event in Romania dedicated to linguistic, ethnic and political minorities from around the world. We’ve had guests from communities more or less isolated or exotic, from Basque Country to Lapland, from South-East India to the Boyash Gypsies of Hungary and Serbia, from Iran to Turkey.This year, we’ve confirmed guests from Italy, France, Spain, South Korea, Portugal, the UK, Scotland, Iran, Hungary, Ecuador, Cuba and Armenia. And, in addition to the great diversity of cultures we’re presenting, we’re also aiming to present formidable names in the international theatrical community, such as the Royal Shakespeare Company – one of the most important theatrical institutions in the world.The BABEL Festival is a continually growing endeavor, a European-level festival, conceived and realized in such a way as to confirm the importance of the Tony Bulandra Theatre in Târgoviște as a true “national interest theatre”.

Festivalul Internațional al Artelor Spectacolului BABEL, ediția a V-a, va avea loc la Târgoviște între 1 și 12 Iunie 2015. Anul acesta, am decis să separăm festivalul în două mari evenimente: între 1 și 5 Iunie va avea loc renașterea Festivalului Păpușilor Vii, dedicat teatrului de animație, iar între 6 și 12 Iunie vor fi programate evenimentele de teatru, teatru de stradă, dans și muzică proprii Festivalului BABEL.Festivalul Păpușilor Vii este un concept unic, încercând să separe în conștiința publicului târgoviștean noțiunile de „teatru de păpuși” și „teatru pentru copii”. Teatrul de animație are o tradiție milenară, răspândită pe întreg globul, adresându-se deopotrivă adulților cât și celor mici, iar Festivalul Păpușilor Vii este conceput în așa fel încât să aducă în atenția publicului contemporan măiestria și dinamismul deosebit al acestei forme de artă unice. Organizat cu sprijinul celei mai longevive organizații teatrale din istorie – UNIMA – prin intermediul doamnei Irina Niculescu, Festivalul Păpușilor vii va avea invitate teatre notabile din țară (Teatrul Țăndărică, Opera Națională Comică, Teatrul Toma Caragiu Ploiești, Teatrul Național Târgu-Mureș), cât și din lume (Italia, Iran).Cea de-a V-a ediție a Festivalului BABEL se dorește o continuare și o rafinare a temei abordate anul trecut, și anume  ”Vobire”. În 2014, Festivalul BABEL a fost singura manifestare artistică de amploare din România dedicată artelor spectacolului practicate de minorități lingvistice, etnice și politice. Am avut invitați din comunități mai mult sau mai puțin izolate și exotice, de la Țara Bascilor la Nordul extrem al Suediei (zonă locuită de populația Saami), de la India de Sud-Est la comunitatea Țiganilor Băieși din Ungaria și Serbia, din Iran și până în Turcia.Anul acesta am confirmat invitați din Italia, Franța, Spania, Coreea de Sud, Portugalia, Canada, Anglia, Scoția, Armenia, Ecuador, Cuba, Iran și Ungaria. Pe lângă diversitatea copleșitoare pe care o propunem, țintim mai mult decât oricând spre o calitate ireproșabilă a spectacolelor propuse, având așadar ca invitat de gală un spectacol al unui actor de la Royal Shakespeare Company de la Stratford-Upon-Avon, locul nașterii lui William Shakespeare, una din cele mai importante instituții teatrale din lume.Festivalul BABEL este un demers în continuă creștere, un festival la nivel european, conceput și realizat în așa fel încât să confirme importanța Teatrului Tony Bulandra Târgoviște ca un adevărat „teatru de interes național”.