top of page

Alexander Hausvater
CONTRADICTIONS AND CONTRASTS in contemporary acting
CONTRADICȚII ȘI CONTRASTE în jocul actorilor de azi

conference / conferință

 

Alexander Hausvater is undoubtedly one of the greatest Romanian directors of all time, a visionary with a unique aesthetic and an inimitable approach of the theatre, in which visceral intensity and intellectual playfulness intertwine seamlessly. Mister Hausvater’s conference during the BABEL Festival is addressed to the general public, with a group of five actors, and consists of a dynamic investigation on the necessity of using contrast to reveal the expressed and the suggested realities of acting. The extremes of human behavior must be attained and explored, even if the character and the situation call for a singularity of attitude and reaction. It is imperative for today’s theatre to combine different acting styles and to aspire towards harmony between contradiction and contrast.

 

Alexander Hausvater este fără îndoială unul din cei mai mari regizori români ai tuturor timpurilor, un vizionar cu o estetică unică și o abordare inimitabilă a spectacolului teatral, în care intensitatea viscerală și jocul intelectual se îmbină perfect. Conferința domnului Hausvater din timpul Festivalului BABEL se adresează publicului general, cu aportul unui grup de cinci actori profesioniști și este o investigație dinamică asupra necesității revelării prin contrast a realității exprimate și a celei sugerate de jocul actoricesc. Extremele conduitei umane trebuie atinse și explorate, chiar dacă personajul și situația indică singularitatea atitudinii și reacției. E imperativ ca teatrul de azi să îmbine stiluri de joc diferite și să aspire spre o armonie a contradicției și a contrastului.

bottom of page