top of page

On Stilts Association / Asociația pe picioroange

 

The ”On Stilts” Association from Sibiu began its mission to promote a culture of street performance in 2014, becoming a true landmark in the field in a very short amount of time. The invasion of statues taking life, grandiose and imposing characters on stilts, exuding emotion, magic, talent and joy, all of these are concepts which will transform the performance space into an expressive universe, in which the artists flirt with the most diverse array of arts, in order to present the spectators with a surprising mixture of emotions and reflections, the guarantee of a unique and original show.

 

 

Asociația Pe Picioroange din Sibiu și-a început misiunea de a promova cultura de spectacol stradal din 2014, ajungând în foarte scurt timp să devină un adevărat reper în domeniu. Invazia statuilor care prind viață, personaje grandioase și impunătoare pe picioroange, care degajă emoție, magie, talent și extaz sunt concepte care vor transforma spațiul de joc într-un univers expresiv, în care artiștii cochetează cu artele cele mai diverse pentru a oferi spectatorilor un amestec surprinzător de emoții și reflecții, garanția unui spectacol unic și original.

bottom of page